poniedziałek, 23 stycznia 2023

Mały ZUS w 2023 (36 miesięcy)

 

Podstawa wymiaru składki

1047,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto do 30.06.2023

1080,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto od 1.07.2023

4161 zł

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto

Składka emerytalna (19,52%)

204,37 zł

210,82 zł

812,23 zł

Składka rentowa (8,00%)

83,76 zł

86,40 zł

332,88 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa

(2,45%)

25,65 zł

26,46 zł

101,94 zł

Składka wypadkowa (1,67%)*

17,48 zł

18,04 zł

69,49 zł

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%)

0

0

101,94 zł

Razem

331,26 zł

341,71 zł

1418,48 zł

sobota, 14 stycznia 2023

Podatek od darowizny 2023 r.

Wysokość podatku od darowizny uzależniona jest od tego, jaka wartość darowizny przekracza kwotę wolną oraz do jakiej grupy podatkowej należymy. Grupa podatkowa jest ustalana na podstawie stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowaną. Szczegółowe informacje na temat sposobu wyliczenia podatku od darowizny z uwzględnieniem obu czynników można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. Nie podlegamy obowiązkowi podatkowemu jeśli wartość otrzymanej darowizny jest niższa niż kwoty:

  • 0434 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7878 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 5308 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

sobota, 7 stycznia 2023

Komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. płatnikami ZUS

Komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. zostali objęci składkami ZUS, a tym samym obowiązkiem opłacania składek na te ubezpieczenia jak inni przedsiębiorcy.

Wyższe składki do ZUS dla przedsiębiorcy (płatnika ZUS) w 2023 r.

W 2023 roku składki ZUS dla niekorzystających z preferencji wyniosą 1418,48 zł miesięcznie. Do tego składka zdrowotna, która jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika.