piątek, 14 czerwca 2024

Wersje sprawozdań finansowych a jednostki małe

Wzory struktur sprawozdania finansowego występują 5 wersjach:
 1. Podstawowa lub Inne (niż Banki). Tę wersję sprawozdania finansowego określa załącznik nr 1. Sprawozdanie tego typu sporządzają jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 2. Załącznik nr. 2 Banki
 3. Mikro - załącznik nr 4,
 4. Dla jednostek małych - załącznik nr 5 (kiedy jednostka może przyjąć status jednostki małej, wskazano w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, przy czym odpowiednie zastosowanie może znaleźć również art. 3 ust. 1d ustawy),
 5. Dla NGO np. fundacji i stowarzyszeń - załącznik nr 6.
Wersje wg załącznika 5 mogą: takie, jakie nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
 • 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (adres, ale siedziba ta sama)

 1. Uchwałą Zarządu,
 2. Podpisy pod uchwałą
 3. prs-ekrs.gow.pl wniosek + załącznik z uchwałą+350 zł

wtorek, 2 kwietnia 2024

Ujęcie w księgach podatku dochodowego

Należny podatek dochodowy ujmują w księgach rachunkowych jedynie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

piątek, 29 marca 2024

Pracownicy przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.  W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. 

Źródło Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Art.  5. pkt. 1 i 2 (Dz.U. 2024 poz. 113)

Śląski Klaster Księgowych