wtorek, 14 marca 2023

Taxi. Jestem na zasadach ogólnych. W styczniu miałem zawieszoną działalność. A przegląd samochodu dokonałem w styczniu. Czy w lutym mogę sobie ująć to w koszt?

Mimo zasad odnoszących się do terminu zawieszenia działalności, właściciel firmy może wykonywać czynności, które przynoszą skutki podatkowe (Art. 25 ust. 2 ustawy PP). Opłaty ponoszone w okresie zawieszenia ewidencjonuje się w PKPiR jako koszty uzyskania przychodu (mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Źródło: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców[PP] (Dz.U.2023.0.221)

środa, 8 marca 2023

Cieszyn

Miasto sztucznie przedzielone rzeką Olza, chociaż po obu stronach od dziada, pradziada mieszkają cieszyńscy mieszczanie, 'mrówki', kupcy, lichwiarze, drukarze i malarze.

Kiedyś niemieckie znaki były po lewej, polskie po prawej, auta jeździły lewą stroną, tramwaje również. Tak jak obecnie w Anglii. Zaborów w Cieszynie nie było, a fragment Cieszyna ma każdy na 20 złotowym banknocie PLN (nowych polskich złotych).

Źródło: Łuc, Izabela (2016)

Cieszyn to miasto emerytów i uczniów. Uczniowie do szkół ciągną nawet z Koniakowa (1 godz. i 45km). Emeryci kupują mieszkania w zabytkowej części miasta nawet z Liverpoolu (19 godz. i 2000km).

Nawet imię Boga w Cieszynie brzmi jakoś inaczej. W cieszyńskim kościele pw. Świętej Marii Magdalenyimię własne Boga (tetragram JHWH) to HJHW. Niewiadome, co jest tego przyczyną. Być może prace renowacyjne w latach 1962 – 1967. Być może słynne Cieszyńskie Miody? Trudno, #warto się uczyć języków nawet, albo przede wszystkim wykonując prace remontowe. Pamiętacie, 'polski Hydraulik'!

Rycina: Łuc, Izabela (2016): Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 3478).

Historia złotego. Zapraszamy do podcastu Muzeum Historii Polski

Czym niegdyś płacili Polacy? Kiedy złotówka stała się równowartością 100 groszy i dlaczego nie zawsze tak było? Jak długo rozliczano się pieniądzem kruszcowym i dlaczego odegrał on tak istotną w historii? Czy XIX wiek przyniósł coś, poza masowym drukiem papierowego pieniądza? Kiedy po raz pierwszy pojawiły się polskie napisy na banknotach? Skąd wziął się pomysł wprowadzenia waluty "lech" i co w ten sposób chciał osiągnąć autor pomysłu - Józef Piłsudski? I wreszcie, dlaczego tak istotne dla II Rzeczpospolitej było wprowadzenie złotego? W tym odcinku podcastu z detalami i bez cenzury będą rozmawiali dr Michał Przeperski i jego gość dr hab. Andrzej Zawistowski, historyk z Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckego.

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Mały ZUS w 2023 (36 miesięcy)

 

Podstawa wymiaru składki

1047,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto do 30.06.2023

1080,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto od 1.07.2023

4161 zł

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto

Składka emerytalna (19,52%)

204,37 zł

210,82 zł

812,23 zł

Składka rentowa (8,00%)

83,76 zł

86,40 zł

332,88 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa

(2,45%)

25,65 zł

26,46 zł

101,94 zł

Składka wypadkowa (1,67%)*

17,48 zł

18,04 zł

69,49 zł

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%)

0

0

101,94 zł

Razem

331,26 zł

341,71 zł

1418,48 zł

Śląski Klaster Księgowych