wtorek, 27 lutego 2024

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, inaczej nieodpłatnej działalności statutowej

Działalnością nieodpłatną statutowa ( a więc jest określona w Statucie) lub pożytku publicznego (ang. Unpaid mission-related activity) jest działalność statutowa organizacji, za którą nie jest pobierana opłata. Oznacza to, że organizacja pozyskuje z różnych źródeł środki finansowe na swoją działalność, a następnie realizuje zadania, które nie pobiera opłat od odbiorców swoich działań (świadczy usługi nieodpłatnie).

Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 7. (Dz.U.2023.0.571)

poniedziałek, 26 lutego 2024

Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowej dla zleceniodawcy?

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie jesteś przedsiębiorcą, zatem zgodnie z Kodeksem cywilnym zawierane umowy o świadczenie usług stanowią umowy-zlecenia. Od tych umów twój zleceniodawca odprowadza za ciebie składki do ZUS.

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Dziecko z niepełnosprawnością a ulga w PIT za 2023

W tegorocznym zeznaniu PIT jest kilka nowości, m.in. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi na dziecko bez względu na dochody. 

Śląski Klaster Księgowych