poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (adres, ale siedziba ta sama)

  1. Uchwałą Zarządu,
  2. Podpisy pod uchwałą
  3. prs-ekrs.gow.pl wniosek + załącznik z uchwałą+350 zł

wtorek, 2 kwietnia 2024

Ujęcie w księgach podatku dochodowego

Należny podatek dochodowy ujmują w księgach rachunkowych jedynie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

piątek, 29 marca 2024

Pracownicy przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.  W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. 

Źródło Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Art.  5. pkt. 1 i 2 (Dz.U. 2024 poz. 113)

piątek, 22 marca 2024

Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami

6 godzinne webinarium
z zaświadczeniem MEN (szkoleni internetowe, synchroniczne, przechwycenie pulpitu, Skype, Teams, Excel). Te warsztaty skupiają się głównie na praktycznych ćwiczeniach, analizie przypadków oraz dyskusji grupowych, co pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji finansowej.

Śląski Klaster Księgowych