środa, 4 stycznia 2023

Składanie e-sprawozdań do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Ten poradnik dla klientów klasy mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) dotyczy przygotowania i wysłania do KRS sprawozdania finansowego. Z uwagi na klasę przedsiębiorców poniższe wyjaśnienia dorywczą sprawozdania finansowego w formie jak w załączniku nr 4 do Ustawy. Kolejność ma znaczenie.

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej musi być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe (np. główną księgową) oraz kierownika jednostki bądź wszystkich członków organu kierującego jednostką. E-Sprawozdanie Finansowe można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem zaufanym ePUAP.
Obowiązki Kancelarii KsięgowejDo obowiązków kancelarii księgowej w ustawowych terminach należy przygotowanie następującego dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe z podpisem. Jest to plik EFS_[nazwaklienta]_[dataprzygowowaniapliku].xml.xades.

Obowiązki Zgromadzenia WspólnikówDo obowiązków Zgromadzenia Wspólników w ustawowych terminach należy przygotowanie następujących dokumentów: (1)uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty, (2) Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Obowiązki ZarząduDo obowiązków Zarządu w ustawowych terminach należy umieszczenie podpisanego sprawozdania w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Repozytoriuma)Przechodzimy na stronę ekrs.ms.gov.pl jak na ilustracji 1. b) Logujemy się jak na ilustracji 2. jeśli robisz to pierwszy raz, zobacz artykuł: Tworzenie konta na ekrs... c) Przechodzimy do funkcji: Przygotowanie i składanie zgłoszeń jak na ilustracji 3.

 


d) Dodajemy zgłoszenie jak na ilustracji 4 czyli podpisany elektronicznie pakiet sprawozdania .xml.xades, 2 skany uchwał
 


e) Przechodzimy wszystkie kroki: Rejestracji nowego zgłoszenia jak na ilustracji 5 wpierw wyszukując jednostkę w KRS jak na ilustracji 5. f) W kroku 2. nazywamy robocze zgłoszenie (np. Roczne sprawozdanie finansowe za 20xx), wybieramy rodzaj zgłoszenia (składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych) jak na ilustracji 6. 


g) Nadal w kroku 2. dodajemy wymagane dokumenty jak na ilustracji 7. E-sprawozdanie może mieć rozszerzenie XXX.xml.xades. To plik xml z wewnętrznym podpisem. 


h) Mail "Powiadomienie o umieszczeniu dokumentów w Repozytorium" wieńczy proces.


0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych