Cennik usług

Metody płatności: przelew, PayPal

KSIĘGOWOŚĆ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH/ZA LOKAL


Do 2000 r. wspólnoty mieszkaniowe musiały ewidencjonować rozrachunki w standardzie pełnej księgowości. Nowela Ustawy o własności lokali umożliwia tym jednostkom dokumentowanie gospodarki finansowej w formie ewidencji pozaksięgowej.

Cennik od 2017
Ważny do gru-2024
Cena 12.30zł

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA/OD OSOBY

To cena za rozliczanie pracownika, jeśli firma ma do 30 zatrudnionych (umowy cywilno-prawne, powołanie itp.). Powyżej: rabat, który ustalamy indywidualnie.

Cennik od 2017
Ważny do gru-2024
Cena 20.91zł

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK Z O.O.

Pełna księgowość jest formą rozliczeń podatkowych obowiązującą osoby prawne, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cennik od 2017
Ważny do  gru-2024
Cena 492.00zł

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK ESTOŃSKICH

Pełna księgowość jest formą rozliczeń podatkowych obowiązującą osoby prawne, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cennik od 2017
Ważny do gru2024
Cena 553.50zł

Śląski Klaster Księgowych