piątek, 14 czerwca 2024

Wersje sprawozdań finansowych a jednostki małe

Wzory struktur sprawozdania finansowego występują 5 wersjach:
  1. Podstawowa lub Inne (niż Banki). Tę wersję sprawozdania finansowego określa załącznik nr 1. Sprawozdanie tego typu sporządzają jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  2. Załącznik nr. 2 Banki
  3. Mikro - załącznik nr 4,
  4. Dla jednostek małych - załącznik nr 5 (kiedy jednostka może przyjąć status jednostki małej, wskazano w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, przy czym odpowiednie zastosowanie może znaleźć również art. 3 ust. 1d ustawy),
  5. Dla NGO np. fundacji i stowarzyszeń - załącznik nr 6.
Wersje wg załącznika 5 mogą: takie, jakie nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  • 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych