piątek, 6 stycznia 2023

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia w 2023 r.

Podstawą prawną do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń jest Kodeks Pracy, który w art. 87(1) § 1 informuje nas o tym, iż „wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po dokonaniu stosownych odliczeń”. 

Wygląda to tak:

Opcja 1: Pracownik, który nie jest uczestnikiem PPK oraz nie korzysta ze zwolnienia dla młodych.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 709,48 zł

2 409,48 zł

2 715,48 zł

2 415,48 zł

b) W przypadku 90% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 466,44 zł

2 171,44 zł

2 466,44 zł

2 177,44 zł

c) W przypadku 80% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 192,39 zł

1 933,39 zł

2 192,39 zł

1 939,39 zł

d) W przypadku 70% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 055,36 zł

1 814,36 zł

2 055,36 zł

1 820,36 zł

Opcja 2: Pracownik, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 740,48 zł

2 740,48 zł

2 740,48 zł

2 740,48 zł

b) W przypadku 90% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

c) W przypadku 80% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 192,39 zł

2 192,39 zł

2 192,39 zł

2 192,39 zł

d) W przypadku 70% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 055,36 zł

2 055,36 zł

2 055,36 zł

2 055,36 zł

Opcja 3: Pracownik, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK dokonując wpłat podstawowych na poziomie 2%.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 632,68 zł

2 332,68 zł

2 638,68 zł

2 338,68 zł

b) W przypadku 90% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 402,62 zł

2 102,62 zł

2 403,62 zł

2 108,62 zł

c) W przypadku 80% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 136,55 zł

1 872,55 zł

2 136,55 zł

1 878,55 zł

d) W przypadku 70% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 003,01 zł

1 757,01 zł

2 003,01 zł

1 763,01 zł

Opcja 4: Pracownik, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK dokonując wpłat podstawowych na poziomie 2%.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

a) W przypadku 100%  'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 670,68 zł

2 670,68 zł

2 670,68 zł

2 670,68 zł

b) W przypadku 90% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 403,62 zł

2 403,62 zł

2 403,62 zł

2 403,62 zł

c) W przypadku 80% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 136,55 zł

2 136,55 zł

2 136,55 zł

2 136,55 zł

d) W przypadku 70% 'minimalnego' po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2 003,01 zł

2 003,01 zł

2 003,01 zł

2 003,01 zł

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. ( Dz.U. 2022 poz. 1952).

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych