poniedziałek, 23 stycznia 2023

Mały ZUS w 2023 (36 miesięcy)

 

Podstawa wymiaru składki

1047,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto do 30.06.2023

1080,00 zł

30% minimalnego wynagrodzenia brutto od 1.07.2023

4161 zł

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto

Składka emerytalna (19,52%)

204,37 zł

210,82 zł

812,23 zł

Składka rentowa (8,00%)

83,76 zł

86,40 zł

332,88 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa

(2,45%)

25,65 zł

26,46 zł

101,94 zł

Składka wypadkowa (1,67%)*

17,48 zł

18,04 zł

69,49 zł

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%)

0

0

101,94 zł

Razem

331,26 zł

341,71 zł

1418,48 zł

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych