sobota, 14 stycznia 2023

Podatek od darowizny 2023 r.

Wysokość podatku od darowizny uzależniona jest od tego, jaka wartość darowizny przekracza kwotę wolną oraz do jakiej grupy podatkowej należymy. Grupa podatkowa jest ustalana na podstawie stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowaną. Szczegółowe informacje na temat sposobu wyliczenia podatku od darowizny z uwzględnieniem obu czynników można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. Nie podlegamy obowiązkowi podatkowemu jeśli wartość otrzymanej darowizny jest niższa niż kwoty:

  • 0434 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7878 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 5308 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych