środa, 8 marca 2023

Cieszyn

Miasto sztucznie przedzielone rzeką Olza, chociaż po obu stronach od dziada, pradziada mieszkają cieszyńscy mieszczanie, 'mrówki', kupcy, lichwiarze, drukarze i malarze.

Kiedyś niemieckie znaki były po lewej, polskie po prawej, auta jeździły lewą stroną, tramwaje również. Tak jak obecnie w Anglii. Zaborów w Cieszynie nie było, a fragment Cieszyna ma każdy na 20 złotowym banknocie PLN (nowych polskich złotych).

Źródło: Łuc, Izabela (2016)

Cieszyn to miasto emerytów i uczniów. Uczniowie do szkół ciągną nawet z Koniakowa (1 godz. i 45km). Emeryci kupują mieszkania w zabytkowej części miasta nawet z Liverpoolu (19 godz. i 2000km).

Nawet imię Boga w Cieszynie brzmi jakoś inaczej. W cieszyńskim kościele rzymskokatolickim pw. Świętej Marii Magdaleny imię własne Boga (tetragram JHWH) to HJHW. Niewiadome, co jest przyczyną tej literówki. Być może prace renowacyjne w latach 1962 – 1967. Być może stoją za tym słynne Cieszyńskie Miody? Trudno, #warto się uczyć języków nawet, albo przede wszystkim wykonując prace remontowe!

Rycina: Łuc, Izabela (2016): Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 3478).

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych