wtorek, 14 marca 2023

Taxi. Jestem na zasadach ogólnych. W styczniu miałem zawieszoną działalność. A przegląd samochodu dokonałem w styczniu. Czy w lutym mogę sobie ująć to w koszt?

Mimo zasad odnoszących się do terminu zawieszenia działalności, właściciel firmy może wykonywać czynności, które przynoszą skutki podatkowe (Art. 25 ust. 2 ustawy PP). Opłaty ponoszone w okresie zawieszenia ewidencjonuje się w PKPiR jako koszty uzyskania przychodu (mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Źródło: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców[PP] (Dz.U.2023.0.221)

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych