piątek, 15 września 2023

Czy fundacje mają obowiązek prowadzenia księgowości? Jak i na co uważać?

Księgowość jest kluczowym elementem zarządzania finansami organizacji non-profit, takich jak fundacje. Oto kilka istotnych kwestii związanych z księgowością fundacji i wskazówki dotyczące tego, na co należy zwracać uwagę:

  1. Zakładanie ksiąg rachunkowych: Fundacja musi założyć odpowiednie księgi rachunkowe. Zazwyczaj stosuje się Księgę Rachunkową oraz Uproszczoną Ewidencję Przychodów i Kosztów (Ewidencję VAT, jeśli fundacja jest podatnikiem VAT).
  2. Dokumentacja finansowa: Wszystkie transakcje finansowe fundacji, takie jak wpływy, wydatki, granty i dotacje, powinny być dokładnie udokumentowane. Ważne jest zachowanie oryginalnych faktur, umów i dowodów finansowych.
  3. Rejestracja dokumentów: Wszystkie dokumenty finansowe powinny być odpowiednio zarejestrowane w księgach rachunkowych. To obejmuje księgowanie przychodów, wydatków, amortyzacji, rozliczenia z dostawcami, rozliczenia z pracownikami, itp.
  4. Rozliczenia podatkowe: Fundacje muszą rozliczać się z podatków, jeśli mają obowiązek podatkowy. W Polsce nie wszystkie fundacje są podatnikami CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) - zależy to od ich działalności i przychodów. Fundacje, które są podatnikami CIT, muszą prowadzić pełną księgowość i sporządzać deklaracje podatkowe CIT.
  5. Sprawozdania finansowe: Fundacje są zobowiązane do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych, które prezentują stan finansowy organizacji, wyniki finansowe oraz przepływy finansowe. Te sprawozdania muszą być zgodne z polskimi standardami rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (jeśli dotyczy).
  6. Audyt finansowy: W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli fundacja otrzymuje duże dotacje lub środki publiczne, może być wymagany audyt finansowy przeprowadzany przez niezależnego audytora. Audyt ma na celu zapewnienie uczciwości i dokładności księgowości fundacji.
  7. Zachowanie zgodności z przepisami: Fundacje muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących księgowości, podatków i regulacji związanych z działalnością non-profit.
  8. Wsparcie profesjonalne: Warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak księgowi specjalizujący się w organizacjach non-profit, aby zapewnić zgodność z przepisami i prowadzić dokładną księgowość.
Prowadzenie księgowości w fundacji jest niezbędne zarówno dla zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu finansami, jak i dla zachowania zgodności z przepisami. Dlatego ważne jest, aby fundacja prowadziła swoją księgowość sumiennie i dbała o zachowanie wszelkich dokumentów i dowodów finansowych.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art.10, Art.10a

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych