piątek, 15 września 2023

Czy fundacje są na pełniej księgowości?

W Polsce fundacje, podobnie jak inne organizacje non-profit, nie są zawsze zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Jednak obowiązki księgowe fundacji mogą zależeć od kilku czynników, takich jak wielkość fundacji, rodzaj działalności oraz dochody osiągane przez fundację. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

  1. Pełna księgowość (podatek CIT): Jeśli fundacja osiąga przychody z działalności gospodarczej lub innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), to wówczas zazwyczaj jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość. Pełna księgowość obejmuje prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, oraz składanie rocznych deklaracji CIT.
  2. Ewidencja Przychodów i Rozchodów (Ewidencja VAT): Jeśli fundacja nie jest podatnikiem CIT, ale uzyskuje dochody z czynności gospodarczej, może być zobowiązana do prowadzenia Ewidencji Przychodów i Rozchodów (Ewidencji VAT) w przypadku obowiązku podatku od towarów i usług (VAT).
  3. Ewidencja Prosta: Jeśli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest podatnikiem CIT ani VAT, to może prowadzić tzw. "ewidencję prostą". W takim przypadku nie jest wymagane prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych ani Ewidencji VAT. Ewidencja prosta polega na prowadzeniu podstawowej dokumentacji finansowej, w której rejestruje się przychody i wydatki.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od formy prowadzenia księgowości, fundacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i podatków oraz do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. W przypadku większych fundacji lub tych, które otrzymują dotacje publiczne, audyt finansowy może być wymagany, nawet jeśli nie są podatnikami CIT.

Ostatecznie, sposób prowadzenia księgowości przez fundację będzie zależał od jej indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej oraz od rodzaju jej działalności. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, jakie konkretne obowiązki księgowe ma dana fundacja.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych