piątek, 2 lutego 2024

Limit miesięcznego wynagrodzenia w NGO

Kwota miesięcznego wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych (NGO) może zależeć od wielu czynników, takich jak budżet organizacji, specyfika działań, rodzaj finansowania, przepisy prawne danego kraju czy też polityka wynagrodzeń przyjęta przez konkretną organizację.

Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie limit odnosi się do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego GUS za rok poprzedni. Wynagrodzenie to w 2022 wyniosło 6.653,67 zł brutto. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy działalności odpłatnej nie może przekroczyć 3x kwoty wynagrodzenia podanego przez GUS, czyli w 2023 r. jest to  19.961 zł brutto (3 x 6.653,67 zł brutto).

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych