środa, 7 lutego 2024

Co znaczy, że podatnik wybrał metodę ustalania daty powstawania przychodów na podstawie art. 12 ust. 3g ustawy

Pole B#/19 (wersji 32) W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych