środa, 7 lutego 2024

Od jakich dochodów organizacje nie muszą płacić CIT?

W myśl Ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest:

 • działalność naukowa,
 • naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • oraz kultu religijnego.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych