wtorek, 19 marca 2024

Abyśmy mogli zacząć współpracę, musicie Państwo odzyskać w poprzednim biurze następujące elementy

Pełna księgowość oznacza konieczność prowadzenia tzw. pełnych ksiąg rachunkowych, w których skład wchodzą niżej wylistowania działania. Abyśmy mogli zacząć współpracę, musicie Państwo odzyskać w poprzednim biurze następujące elementy 

  • dzienniki księgowań za poprzedni rok;
  • główną księgę rachunkową;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych (Bilans zamknięcia);
  • inwentarz przedsiębiorstwa zawierający wykaz składników aktywów i pasywów.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych