wtorek, 19 marca 2024

Przejście JDG na pełną księgowość

 1. Zaktualizuj wpis do CEiDG: 
  1. Złóż w CEIDG w Urzędzie Skarbowym aktualizację dotyczącą sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych.
  2. W formularzu CEiDG-1, w pkt. 21 należy wpisać nazwę i NIP firmy księgowej, natomiast w pkt. 22 adres miejsca przechowywana dokumentacji przez nowe biuro rachunkowe. Ponadto, w pkt. 01 należy uzupełnić datę, w której powstała zmiana, tj. datę od której wchodzi w życie umowa o świadczenie usługi księgowej z nowym biurem rachunkowym.
 2. Przygotuj BO (bilans Otwarcia):
  • Zrób wykaz składników aktywów i pasywów tzw. inwentarza (art. 19 ust. 1 UoR).
   • Aktywa to:
    1. Wartości niematerialne i prawne – spis z natury;
    2. Środki trwałe – spis z natury;
    3. Środki pieniężne – spis z natury;
    4. Zapasy – towary, materiały, zaliczki na dostawy – spis z natury na koniec roku (stan magazynów);
    5. Należności – weryfikacja rozliczeń, potwierdzenia salda.
   • Pasywa to:
    1. Kapitały własne
    2. Zobowiązania – weryfikacja rozliczeń, potwierdzenia salda, uzgodnienie stanów rozrachunków z ZUS i US z tytułu wynagrodzeń pracowników;
  • Różnica, którą otrzymasz po wycenie pomiędzy aktywami a pasywami, stanowi kapitał w JDG

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych