piątek, 29 marca 2024

Pracownicy przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.  W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. 

Źródło Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Art.  5. pkt. 1 i 2 (Dz.U. 2024 poz. 113)

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych