wtorek, 2 kwietnia 2024

Ujęcie w księgach podatku dochodowego

Należny podatek dochodowy ujmują w księgach rachunkowych jedynie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych