czwartek, 16 listopada 2023

Jak zadekretować zasilenie kapitału zapasowego z zysku netto

Spółki z o.o. tworzą kapitał zapasowy dobrowolnie. Mogą przekazywać na ten cel zysk. Z kolei spółki akcyjne są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie straty. (art. 396 § 1 K.s.h). Tworzymy PK (polecenie księgowania, operacje wewnętrzne) z datą uchwały Zarządu. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota

Typ konta MA1

MA

Księgujące

860

n

 Księgujące

821

Księgujące

821

n

 Księgujące

800-02

[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych